2е место - Гетьманский Герман, К-1, 1000 м 2е место - Ткаченко Леонид, Велиев Ренат, К-2, 1000 м 2е место - Новиков Богдан, Чернигин Георгий, С-2, 1000 м 1е место - Шумарова Ева, С-1, 500 м 1е место - Шумарова Ева, Мацько Карина, С-2, 500 м 2е место - Бинус Александр, С-1, 500 м 1е место - Гетьманский Герман, К-1, 200 м 3е место - Ткаченко Леонид, Велиев Ренат, К-2, 200 м 1е место - Мацько Карина, С-1, 200 м 1е место - Шумарова Ева, Мацько Карина, С-2, 200 м 2е место - Бинус Александр, С-1, 200 м